I never in my wildest imagination dreamed of creating a Psychiatry Page in this website's defence of homeschooling and families in Sweden (I intended to create a Culture Page) until I started digging into the case histories of children abducted by the state, the most prominent of which for homeschoolers has been that of Domenic Johansson. What I discovered was a horror story involving the collaboration of Social Services, the psychiatric profession, state-sponsored foster care and the judiciary. Psychiatry is not only big business in Sweden but it's also the priesthood of the secular state replacing the position once occupied by the Lutheran Church. Worse, it poses as 'science' when it is little more than quackery. As elsewhere in the world, but perhaps far worse in Sweden, psychiatry has basically become a political tool of state control, what a Swedish Liberal Democrat leader has called "social fascism". Psychiatry is dangerous and a menace to liberty and democracy. Psychiatry has become in the 21st century to freedom what the institutionalised Church was in the Dark Ages.I speak as a scientist who has for many years had a great deal of interest in psychology and who specialised in Biochemical Neuropharmacology at Oxford University during my final year as a Biochemist. I have studied in depth the works of Sigmund Freud, Joseph Breuer, Carl Jung and other psychologists. My mentor, and the psychologist I most closely identify with, is Dr.Arthur Janov. I therefore have great interest is scientific psychology - however, psychology is not at all the same as psychiatry. Psychiatry is to Psychology what Astrology is to Astronomy. It is little more that witchdoctoring. And in Sweden, supposedly a non-religious secular state, psychiatry has become a muscular arm of state religion. Therefore it is impossible to fully understand Sweden, its attitude to homeschooling and to family life without also coming to grips with this pseudo-science. That is what we aim to do on this page.


IMPORTANT KEY DOCUMENTARY!
See the full series of movies (English with Swedish subtitles):

PSYKIATRI: DÖDENSINDUSTRI - PSYCHIATRY: INDUSTRY OF DEATH

or see the full English version below:""There is no definition of a mental disorder. It's bullshit. I mean, you just can't define it" " (Dr. Allen Frances, leading American psychiatrist and project leader of the latest edition of the psychiatrist's 'bible', DSM-IV, which he likened to a "medieval map" and calling it a "dragon's world" - America's leading psychiatrist convicts himself of crimes against humanity)"Quackery is false science; it is everywhere apparent in cheap and popular science; and the chief mark of it is that men who begin by boasting that they have cast away all dogmas go on to be incessantly, impudently, and quite irrationally dogmatic" (G.K.Chesterton)"The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who won't do anything about it" (Albert Einstein)A. Index of FSN Materials


Introduction to Swedish Psychiatry
Psychiatric Fascism (Don Weitz)
This Way Lies Ruin (David Silberstein)
25 Good Reasons Why Psychiatry Should Be Abolished (Don Weitz)
Beyond Psychodiagnostics (Professor Kenneth Gergen)
Top 10 Legal Psychiatric Drugs Linked to Violence (Maia Szalavitz)
The Incontrovertible Facts About Fathers (Janice Shaw Crouse)
En familjepolitik som gör barnen psykiskt sjuka - A Family Policy that Creates Children with Mental Disorders (Annica Dahlström & Christian Sörlie Ekström) (Swedish & English)
The Making of Madness (Dr. Mercola) (Movie)
Unholy Assault: Psychiatry Versus Religion (Jan Eastgate)
Psychopaths in Our Midst: When Heartless Politicians and Social Workers Rule (CCMW)
The Folly of Sweden's State-Controlled Families (Siv Westerberg)"Psychiatry is probably the single most destructive force that has affected...society within the last fifty years" (Dr.Thomas Szasz, Professor of Psychiatry Emeritus, State University of New York)


B. Important Offsite Articles & Books


1. In English


Psychiatric Insanity
Psychiatric Slavery (Thomas Szasz)
The Theology of Medicine - The Political-Philosophical Foundations of Medical Ethics (Thomas Szasz)


Be informed about psychiatric quackery and a well-known
method of citizen control used by totalitarian states
get hold of the books below:2. In Swedish


Ett Sekel med Psykiatrin - Psykkulturens inflytande på samhället, Del 1, Männen bakom Hitler (Peter Anstrin) (Swedish)
Ett Sekel med Psykiatrin - Psykkulturens inflytande på samhället, Del 2, Psykiatrin i statens tjänst - behandling och resultat (Peter Anstrin) (Swedish)


This two-part study of psychiatry is essential reading for all Swedes. You can either read them free online (click the links above) or you can order the books online here. Synopses follow below:


I del 1, Männen bakom Hitler, spårar författaren ursprunget till rashygienen och visar hur människan ”avsjälades” för att sedan bli mottaglig för den biologiska syn som idag kännetecknar mentalhälsovården. Därefter avslöjas psykiatrins roll vid utrotningen av stora folkgrupper under andra världskriget i Tyskland. Det har varit ett mörkt kapitel i historien och fördolt för de flesta människor. Trots att psykiatrikerna i Tyskland på eget initiativ utrotade över 275 000 mentalpatienter och förståndshandikappade barn före, under och till och med efter andra världskriget har ytterst lite skrivits om detta. Få människor känner till att det faktiskt var psykiatriker som låg bakom utrotningen.


När mentalpatienterna tog slut på sjukhusen, monterades gaskamrarna ner på de psykiatriska dödsinstituten och flyttades ut till förintelselägren. Psykiatrikerna följde med som konsulter och experter på massmord och Förintelsen blev ett faktum. Allt fler historiker och forskare hävdar nu att Förintelsen knappast skulle ha ägt rum utan psykiatrins inblandning.


Ett annat skrämmande faktum som inte alls är känt är att bara ett ytterst fåtal av de inblandade psykiatriker som deltog i själva mördandet av mentalpatienterna blev straffade efter kriget. Tvärtom fick de höga positioner vid universiteten och inom sjukvården. De utvecklade därefter dagens biologiska psykiatri såväl som den psykiatriska genetiken som fungerar som en språklig dimridå för det rashygieniska tänkande som fortsatt att genomsyra psykiatrin under senare delen av 1900-talet. Peter Anstrin var den första i Sverige som avslöjade att det faktiskt förekom eutanasi på svenska mentalsjukhus också. Ett kapitel ägnas åt denna mörka historia.
I den andra delen får vi följa psykiatrins försök att konsolidera sina ställningar efter andra världskriget. Ett världsförbund bildades med syfte att influera samhället med psykiatriska och psykologiska ideal. Många nazipsykiatriker blev medlemmar. Moral, kyrka och kärnfamiljen var några av de begrepp och instanser som psykiatrin nu hävdade ytterst låg bakom krigen och helst skulle upplösas. Allt skulle dock ske i smyg; medlemmarna uppmanades att agera som ”försäljare” och femtekolonnare. En svensk förening blev deras röst i Sverige. Föreningen som är verksam än idag hade, och har fortfarande, flera kända svenskar i styrelsen, ända upp i riksdagen.


Det är även intressant att notera att det kalla kriget startades på inrådan av militärpsykiatriker i USA. Man ville också nå ut i samhället istället för att arbeta på jättelika institut. Tusentals små psykiatriska vårdcentraler öppnades vilka fungerade som utskänkningscentraler för psykiatriska droger och begreppet bagladies blev känt. Sverige tog över denna modell i slutet av 1980-talet. Barn, åldringar och medelålders får idag allehanda droger för att stå ut med den kommande världsordningen - ivrigt planerad av den internationella psykiatrin sedan mitten av 1950-talet.


Jättelika skandaler, bedrägerier och öppen kriminalitet följer i psykiatrins spår, men trots detta får den fortsätta som ansvarig för samhällets mentala hälsa. Är det kanske här vi skall söka den grundläggande anledningen till oron i samhället? Psykiatrin och psykologin har sakta men säkert underminerat samhället genom sina flumläror och ytterst skadliga behandlingsmetoder. Deras teorier om människan har verkat som ett skadligt virus i tankebanorna på de som försöker bygga ett friskt och sunt samhälle. Författaren pekar även på konkreta alternativ och uppmanar makthavarna att snabbt reformera psykiatrin. Anledningen finns i all sin skrämmande tydlighet i boken. 43 skilda kapitel täcker olika aspekter på psykiatrin och psykologins olika behandlingsmetoder och resultat och ger en sammanfattad bild av psykiatrins skrämmande historia - och framtid. får vi följa psykiatrins försök att konsolidera sina ställningar efter andra världskriget. Ett världsförbund bildades med syfte att influera samhället med psykiatriska och psykologiska ideal. Många nazipsykiatriker blev medlemmar. Moral, kyrka och kärnfamiljen var några av de begrepp och instanser som psykiatrin nu hävdade ytterst låg bakom krigen och helst skulle upplösas. Allt skulle dock ske i smyg; medlemmarna uppmanades att agera som ”försäljare” och femtekolonnare. En svensk förening blev deras röst i Sverige. Föreningen som är verksam än idag hade, och har fortfarande, flera kända svenskar i styrelsen, ända upp i riksdagen.
"We have no idea how
the brain works"

Gero Miesenböck, Waynfleet Professor of Physiology
and Fellow of Magdalen College, Oxford University, England
in Oxford Today - The University Magazine,
Trinity Term 2011, Vol.23, No.3, p.10
The following is also essential reading for Swedes so that they can understand how their state system works. Unfortunately the book is not available free online but you can buy a copy here. A synopsis follows:


Andra världskriget var i full gång. Man försökte hitta anledningar till de ständiga krigen. Psykiatrikerna skyllde på kyrkan och kärnfamiljen. De måste bort. Det var bara psykiatrin som kunde rädda världen ansåg de. Men först måste de ut från de trånga institutionerna och ut i samhället. Men det var ingen som ville ha dem där. Därför måste det ske i smyg. Den 18 juni 1940 håller en av världens mest kända psykiatriker vid denna tid, John Rawling Rees, tal till National Council for Mental Hygien i London om hur detta skulle ske.


    "Vi har gjort ett framgångsrikt angrepp på ett antal yrkeskårer. De som är lättast att angripa är naturligtvis lärarkåren och kyrkan, de svåraste är juridiken och medicinen ... Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de totalitära staterna och organisera någon slags femtekolonnverksamhet."


Man förespråkade en dold "långsiktigt plan". En psykiatrisk världsorganisation startades med detta syfte. Tyska nazistpsykiatriker, som hade dödat så gott som alla mentalpatienter i Tyskland (94%), strömmade in i organisationen efter krigets slut. Här såg man en chans att fortsätta drömmen om det tredje riket - en världsregering med psykiatrin i topposition. Beteendevetarna var i full gång, man experimenterade på möss och apor - människan betraktades som ett djur, själen en myt. Allt för att kunna programmera om människan till en social stimulus-respons maskin - en världsmedborgare. Stalin krävde att Pavlov skulle utforma tekniker för att styra och omforma människan till en idealisk samhällsmedlem. Skolan invaderas av beteendevetare som skulle se till att det trycktes på rätt "stimuli-knapp" redan från början. Alva Myrdal förde in denna psykologi i skolan i Sverige.


1950 kom de första psykiatriska drogerna. Man såg här enorma möjligheter. Kanske inte i första hand för att hjälpa människor utan för att kontrollera dem. 1967 samlades ett antal psykiatriker i Puerto Rico för att diskutera "Psykofarmaka år 2000: Normala personers bruk av dem". I konferensrapporten kunde man läsa:


    "De av oss som arbetar inom detta område ser en allt större möjlighet till nästan total kontroll av människors emotionella tillstånd, mentala förmågor och handlingsvilja. Dessa mänskliga fenomen kan startas, stoppas eller elimineras med olika slags kemiska ämnen."


Man skulle nu koncentrera sig på "normala personer". De skapade en psykiatrisk diagnoshandbok med diagnoser som ständigt utökades för att omfatta denna grupp (DSM). Samtidigt skapades sjukdomsbegreppet; det att psykiska störningar nu var "sjukdomar" som måste behandlas med sin "medicin". Det var bara det att dessa "psykiska störningar" var beteenden och inte sjukdomar och "medicinerna" var inte mediciner. Varje udda beteende betraktas idag som en sjukdom som skall behandlas och det finns ingen människa i dagens samhälle som inte skulle kunna diagnosticeras som psykiskt sjuk. Och staten bara öser in pengar till en psykiatri som inte har några som helst resultat, förutom kaos och vansinnesdåd, men vars obskyra yttersta mål är total kontroll av människan. Välkommen till Du Sköna Nya Psykiatriska Värld.


"With over 250 separate systems of psychotherapy, each claiming superiority over the rest, it is hard to view such diverse opinions as scientific or even factual. The actual foundations of psychotherapy are not science, but rather various philosophical world views, especially those of determinism, secular humanism, existentialism, and even evolutionism" (Martin & Deidre Bobgan)"I thought I had seen psychiatry at its worst with its fixation on barbaric practices such as electroshock treatment. I was wrong. Nothing compares to the viciously covert mental and physical abuse that is dealt innocent children through psychiatric drugging and psychology-based curricula today. Parents have the right, the responsibility and all the power they need to reverse this hideous situation. And they must, for whom else can our children turn to?" (Dr.Michael Chavin, M.D, 1998)


C. Useful Website Links


1. In Swedish


HMR - Kommittén för mänskliga rättigheter (Committe for for Human Rights) - Internationell övervakere av psykiatrin (International Monitoring of Psychiatry)
Elchocker.se - Människor har blivit skadade av Elchocker, ECT (People have been injurned by Electro Convulsive Treatment) - an exposé of the use of compulsory ECT in Sweden on children, the elderly and pregnant women.
Forced Lobotomies in Sweden and in the Western World Today - facebook Group (in Swedish, Bulgarian and English).


2. In English


Most of the Links in This Section Courtesy of Antipsychiatry on the Web
Please let us know of any dead links and recommend other good ones!


Click here for CCHR
Essential articles and movies - don't miss this website!


Able Child dot org - campaigning against psychiatrists' ongoing efforts to label everybody with bogus "diseases"
Fight For Kids - If you're a parent concerned with drugs in schools, this is the place for you. RECOMMENDED
Duncan Double, the famous antipsychiatric psychiatrist who was apparently lost in cyberspace for a while, has found a new home.
Alternative mental health dot com - The information clearinghouse for alternatives to psychiatric nonsense and worldwide directory of alternative mental health practices and practitioners. RECOMMENDED
Citizens Commission on Human Rights, an organization responsible for putting hundreds of criminal psychiatrists behind bars, where they belong.
The Anti-Psychiatry Coalition - a nonprofit volunteer group consisting of people who feel they have been harmed by psychiatry
The International Center for the Study of Psychiatry and Psychology, featuring the seminal work of Peter Breggin
The Dark Side of Psychiatry - an extensive collection of articles and links about the various idiocies of biological psychiatry
Diane Klein, writer of antipsychiatric fiction such as "In The Name of Help"
Critical Psychiatry Network - a scholastic site
Confronting Modern Psychiatric Care - one of several excellent articles, this one by a psychiatrist who saw the light
Psych Assault - documenting the adverse effects of psychiatry on civilization (added 23 Oct 2001).
Ritalin Death - a parent's true story of a life lost to the drug. (added 25 Feb 2002)
The Antidepressant Web - an intellectual analysis of the psychopharmaceutical industry and related issues
A Few Thoughts on Electroconvulsive Therapy - Dr. John Friedberg, Neurologist (don't go here if you have a weak stomach)
The Fraud of Psychiatry & Psychology - the conservative take on psychiatry in general and psychiatry in the military in particular
Nopsychs.org - an omnibus site whose name says it all
Morgan Brown - Homeless Vermont man will walk across America to spread the word against forced psychiatric treatment
The Other Side Resource: The Other Side of Prozac, Paxil, and Zoloft, with special emphasis on women's issues
The Psychiatric Outlaw Home Page
ECT info clearinghouse
Richard Cohen Films. Documentary video about abuse in a psychiatric hospital.
Support Coalition International - Grass roots struggle for human rights in "mental health". This site includes discussion groups, political watch for psychiatric issues, an online store, and the opt-in mailing list, Dendron, which is a great way to be kept abreast of breaking news.
We Don't Live Under Normal Conditions -- Documentary film about "depression" that challenges the conventional psychiatric view of mental illness as bad chemistry.
Your Brain on Psychiatry by Diane Klein, Author: In the Name of Help
Beyond Psychodiagnostics - Resources for Replacing "Mental Disease" with Democratic Dialogue
The Critical Psychology Project: Transforming Society and Transforming Pychology
M-Power - mental health advocacy in Massachusetts
NARPA, National Association for Rights Protection and Advocacy
Soteria - A proven, viable, non-psychiatric alternative to the treatment of schizophrenia
Radical Psychology Network
Queen Street Patients Council of Toronto, Canada. Very comprehensive, with lots and lots of references, links, bibliographies, etc. RECOMMENDED
Theory for the Liberation of the Psychiatrically Labeled
Bev's Three-Legged Site
Natural Healing for Schizophrenia
NoPsychsOrg Alternative Internet resources.
Quit Paxil
Electroboy - An ECT survivor's site (book forthcoming from Random House)


"The systematic confinement of children in psychiatric institutions devoted specifically to housing them began during the 1950's, and became a large-scale phenomenon only in the 1970's. Today, hundreds of thousands of children are imprisoned in psychiatric hospitals, most of them, even to psychiatric authorities, unnecessarily" (Dr.Thomas Szasz, M.D, 1994)
"It is not a sign of good health to be well adjusted to a sick society" (J. Krishnamurti)


Vitally Important Public Issues


Shocking revelations about human rights
abuses in Sweden and Scandinavia


Please read about the cruel government destruction of
this innocent Swedish homeschooling family aboveRead the terrible story of British national Anne Edner ...
one of thousands of state-abducted children in Sweden
NO CHILD IS SAFE IN TOTALITARIAN SWEDEN!
See our Politics Page to find out what's going on..."[You cannot] make a crime of a purported character trait. You can refute the charge of a specific act, but not of a conjectured predisposition or sympathy" (Nigel Farage)Return to Index Page
Copyright © 2012 C.C.M.Warren, M.A.(Oxon) - All Rights Reserved

Last updated on 18 December 2012