Hemundervisning

den bästa gåva du kan ge ditt barn

Home Education

The Best Gift You Can Give Your Childby 'Berit USA'


18 February 2012


I tidningen New American kan man läsa att svenska familjer i Sverige, som vill undervisa sina egna barn i sina egna hem tvingas fly landet, eftersom de hotas av stränga straff och dryga böter. Bland vanliga svenska tidningar skrivs det inte mycket om det.


Regeringen antog en lag år 2010, som förbjuder hemundervisning och alla läroplaner förutom den som godkänts av regeringen.


Fallet Domenic Johansson visade världen hur långt svenska staten var villig att gå i sin strävan att hindra alternativ utbildning. Familjen Johansson har fortfarande inte återförenats och det hela har lett till en fråga om mänskliga rättigheter. Åland har blivit en tillflyktsort för familjer som väljer att undervisa hemma och andra har utvandrat till övriga skandinaviska länder samt Nya Zeeland och Kanada.Hemundervisning i USA omfattar nu 1,5 miljoner barn och antalet växer för varje år. Det har ökat nationellt nästan 75 % under de senaste 8 åren.


Under den period i mitt liv när jag seglade omkring i världen träffade jag flera familjer som levde ombord på segelbåtar och undervisade sina barn själva. Barnen var i de allra flesta fall kunskapsmässigt vida överlägsna jämnåriga barn, ansvarsfulla och socialt mogna.


Hemundervisning är inte en nyck och impuls - inte heller är det ett överdrivet skyddande system för att hålla barnen borta från de "rispor och sårskorpor", som man får i livet.


Hemundervisning är ett sätt att leva, en filosofi om hur man förvärvar utbildning och intellektuell tillväxt. Det är resultatet av ett tänkesätt som ger barnen en utbildning vida överlägsen den vedertagna korvstoppningen och på ett mycket effektivt och inkomstbringande sätt. Det bevisar att det finns föräldrar som ser barnen och deras framtid som det viktigaste i tillvaron.


Undervisningsformen, som en gång avfärdades som en marginell verksamhet utövad av bakåtsträvare och hippies, är nu i USA allmänt betraktat som en integrerad del av det vanliga utbildningssystemet. Undervisningsformen har dragit till sig mer uppmärksamhet på grund av att många av eleverna vinner fler utmärkelser både skolastiskt och atletiskt vid nationella tävlingar och bland ledande politiker väljer många att undervisa sina barn i hemmet.Generellt har de flesta amerikanska stater ingen systematisk strategi för att reglera hemundervisning. Naturligtvis förkastar National Education Association, landets största Lärarförbund, hela idén om hemundervisning och folk i allmänhet bekymrar sig också över bristen på regleringar. Anti-hemundervisarnas kritik är hämtad ur luften och saknar substans. Den består av det vanliga babblet, som är så vanligt från grupper med ett totalitärt tänkesätt. "Vi vet vad som är bäst för din familj." De vill via mandat, lagar och auktoritativ kraft tvinga alla andra in i vad de påstår vara "den verkliga världen".


"Den verkliga världen", som består av omsorgsfullt placerade politiskt korrekta ord, glorifierar kollektivet och indoktrineringen från ett gäng giriga, överbetalda, misslyckade byråkrater - som parkerat sina rumpor i överbetalda jobb och fina kontor, bekostade av de lokala skattebetalarna.


De rationaliserar behovet av allmän utbildning och ringaktar hemundervisning på de mest tröttsamma sätt. Det är för isolerat och tråkigt för barnen, säger de och de berövas en fantastisk grundskoleupplevelse med normala, sociala färdigheter.


Hu, så hemskt att tillbringa mer tid hemma med mamma eller pappa, istället för att dras omkring av de kollektiva krafterna i det offentliga skolväsendet, eller bli mobbad av alla stökiga barn som inte gillar hur andra ser ut.


Att vinka adjö vid dörren varje morgon och låta andra ta ansvar för barnens intellektuella och moraliska utveckling är det allra enklaste. Tänk dig i stället in i att tillbringa dagen med att lära ditt barn att leva ett rättskaffens liv enligt dina normer, att få en utbildning i enlighet med din vision av världen, i stället för den version som det offentlig systemet knuffar på dem, där främlingar präntar i barnen hur man ska leva i enlighet med deras normer. Föreställ dig att ta föräldraansvar. Det är verkligen beundransvärt.


http://everykindapeople.blogspot.com/2012/02/hemundervisningens-basta-gava-du-kan-ge.html

Copyright © 2012 Berit USA' - All Rights Reserved

Last updated on 19 February 2012