Var fjärde hemundervisare

flyr Sverige för utlandet

A Quarter of all Homeschoolers

Fleeing Abroad From Swedenby Samuel Teglund


15 November 2011


Det har länge varit svårt för familjer som valt att undervisa sina barn i hemmet, i flera fall har man hotats av böter och motarbetats av kommuner och politiker. Den nya skollagen har i praktiken förbjudit hemundervisning, och allt fler hemundervisande familjer lämnar nu Sverige.


Världen idag har i flera artiklar beskrivit hur den nya skollagen slår hårt mot konfessionella friskolor och hur Skolinspektionen valt att granska huvudmännens stadgar hårdare än tidigare. Men det är fler som drabbas av den nya skollagen. Föräldrar som vill hemundervisa sina barn i stället för att ha dem på en skola arbetar i motvind. Siffror från Rohus, Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige, visar att var fjärde hemundervisande familj snart har lämnat landet.


I nya skollagen står det att det krävs "synnerliga skäl" för att få tillstånd till hemundervisning. Några som märkt det är familjen Sandberg på Öland. De började undervisa tre av sina barn i hemmet 2010 efter att barnen mått dåligt i skolan och utsatts för mobb- ing.


– Vi kände inte igen vår son, han var inte alls sig själv i skolmiljön. Vi kände att vi måste förändra något, säger Marita Sandberg. Tanken dök upp hos föräldrarna att man skulle testa hemundervisning. Och det blev en positiv upplevelse för hela familjen.


– Det var så lyckat, vi kände att vi började leva igen, barnen är gladare, mer nyfikna och lär sig så otroligt mycket.


Men i somras fick de besked om att de inte hade rätt att fortsätta, den nya skollagen satte stopp. Förvaltningsrätten avslog deras överklagan i september. Efter det har familjen hotats av vite på 125 kronor per barn och dag de uteblir från skolan. De blev dessutom anmälda till socialen i Mörbylånga kommun där de bor. Men en ljuspunkt finns för familjen. Kammarrätten, som tidigare valt att inte ta upp ärenden om hemundervisning, har nyligen gett familjen prövningstillstånd. Det innebär att man nu kan vänta sig ett vägledande beslut för liknande svenska fall. Och skulle det bli avslag även där, väntar överklagan till Regeringsrätten och sedan Europadomstolen.


– Att kammarrätten nu tar upp detta visar att det finns ett juridiskt intresse för frågan och att det inte är ett solklart fall. Skulle det gå till Europadomstolen tror jag Sverige blir överkörda, Europakonventionen ger oss rätten att bedriva hemundervisning, menar Marita Sandberg.


http://www.varldenidag.se/nyhet/2011/11/25/Var-fjarde-hemundervisare-flyr-Sverige-for-utlandet/

Copyright © 2011 Samuel Teglund - All Rights Reserved

Last updated on 19 February 2012