Brottslig skolaby Neo


Amerikanske föräldrar kan hemundervisa sina barn hela vägen in på elituniversoteten. I Sverige hävdar regeringen att det er omöjligt at hemundervisa på svensk högstadienivå. Därför är det förbjudet.


For comments in Swedish and English, also see Förbjud ger inget gott samhälle - Prohibition Does Not Make for a Good Society.
Copyright © 2011 Neo - All Rights Reserved

Last updated on 3 August 2011