De har den enda hemskolan i Sverige

The Only Homeschoolers in Swedenby Vávra Suk


DISCLAIMER


The philosophical, political or religious views of authors published by FreeSweden.net (FSN) are entirely their own and not necessarily those of this website. FSN is an anti-fascist, anti-nazi, anti-communist, anti-Marxist, anti-totalitarian, anti-racist, anti-hate, pro-Sweden, pro-nation states, pro-Europe, pro-global community, pro-liberty, pro-freedom, pro-grassroots democracy, pro-pluralist, pro-human rights, pro-family, pro-homeschooling, libertarian website. FSN does not to date endorse any political party in Sweden.


Efter förbudet mot hemundervisning förra året kämpar flera familjer för att slippa skicka barnen till den allmänna skolan, som de anser är undermålig. Vissa familjer har straffats med hundratusentals kronor i böter. En enda familj i hela Sverige har fått tillstånd.


Ett hundratal barn undervisades i hemmet förra våren, men från och med höstterminen var det stopp. Då bestämde regeringen att detta inte längre var ett fullgott alternativ, nu skulle alla barnen gå i skolan. Endast synnerliga skäl, som om barnet är svårt sjukt, kunde ge dispens.


Anledningarna till att föräldrar själva vill undervisa sina barn är många. En del kristna vill till exempel hellre lära ut Bibelns skapelseberättelse än evolutionsteorin, andra vill anpassa undervisningstakten, antingen på grund av inlärningssvårigheter eller för att barnet tvärtom är begåvat och tråkas ut av den vanliga skolan. Det som förenar är ofta att man inte anser att den svenska skolans undervisning håller tillräckligt bra kvalitet.


– Det är först när dottern kommer hem från skolan som den verkliga undervisningen sätter igång, säger en ensamstående mamma till Nationell Idag. Hon klagar på att barnen knappt kan läsa och skriva efter det första året i grundskolan, så hon har lärt sin dotter själv, även om hon inte gått så långt som att ta dottern ur den ordinarie undervisningen.


200 000 kronor i böter
De som valt att nobba den svenska skolan har drabbats av dryga böter. Enligt Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige, ROHUS, är kommunernas taktik att skrämma föräldrarna med vitesbelopp på i vissa fall över 200 000 kronor per läsår, samt frekventa besök av socialtjänsten.


Flyr utomlands
Många vill dock inte leva i ständig konflikt med myndigheterna för att bevisa sin poäng. Drygt hälften av de familjer som tidigare undervisade i hemmet har idag flyttat utomlands, främst till Åland och Norge. En av dem är Jonas Himmelstrand, ordförande för hem­undervisningsorganisationen ROHUS.


– Man vill inte sluta med något som man upplever ger barnen så oerhört mycket, säger han till media.


Enligt den nya skollagen får hemundervisning inte ske av ”religiösa eller filosofiska skäl”, men trots att familjen Himmelstrand uppgett pedagogiska skäl så blev det nej.


– Det vi betonade i vår remiss, men som man verkar ha ignorerat, är att man inte hemundervisar för att man ogillar läroplanen eller utifrån en ideologi. Det handlar om att man tänker annorlunda pedagogiskt, säger han.


Under de år hemundervisning ansetts som ett fullgott alternativ har specialpedagoger gjort regelbundna besök, så skulle man göra avsteg från den allmänna läroplanen så hade det märkts direkt, menar Himmelstrand. Ändå har det förbjudits. Idag bor familjen på Åland där inställningen är att barnens utveckling främst är föräldrarnas ansvar. Mamma Christina pendlar mellan den nya bostaden och arbetet i Sverige.


Stoppades på flygplatsen
Alla lyckas dock inte komma ifrån Sverige. Ett skrämmande exempel är Dominic Johansson. Beväpnad polis omhändertog den sjuårige pojken när familjen redan satt på flygplanet som skulle ta dem till Indien, varifrån pojkens mamma kommer. Familjen planerade i flera års tid att flytta till Indien, där de skulle starta en hjälporganisation och sprida information om självförsörjning i kampen mot fattigdom.


Grunden till omhändertagandet var en tvist mellan familjen och Gotlands kommun om rätten att bedriva hemundervisning som startade redan 2009. Familjen bestraffades med 250 kronor i böter för var dag sonen var hemma från skolan. Idag får föräldrarna bara träffa Dominic under övervakning av socialtjänsten en timma var femte vecka.


...


RUTA
Fakta hemundervisning:
Hemundervisningen kom under attack 2008 då programmet Existens i Sveriges Television uppmärksammat att den kristna rörelsen Maranata bedrev hemskoleundervisning där man lärde ut att evolutionsteorin är falsk. Dessutom framkom uppgifter om att aga förekom. Utbildningsministern Jan Björklund (fp) sade då i TV att han vill ”ta bort de regler som möjliggör att man kan ha hemundervisning av religiösa och filosofiska skäl”.


Stockholms stad förbjöd omgående Maranata att bedriva hemundervisning.


– Vi har skolplikt i Sverige och vi tror inte att föräldrar kan uppfylla alla roller som skolan har, förklarade skolborgarrådet Lotta Edholm (fp).


Sommaren 2010 fattades beslut om en ny skollag som trädde i kraft sommaren 2011. Även om det enligt lagen inte längre är tillåtet att av religiösa och politiska skäl undervisa i hemmet, så har i praktiken all hemundervisning förbjudits. Många har förvånats över att just liberalerna, som säger sig företräda individers rättigheter, har genomdrivit förbudet. Sverige är därmed det enda demokratiska land i världen som inte tillåter hemundervisning. Institutionaliserad likriktning av medborgarna känns annars igen från kommunistiska stater och från Tyskland som antog en liknande lag 1938.


Trenden i världen är samtidigt att fler och fler väljer att undervisa sina barn i hemmet, med mycket goda resultat. I USA får två miljoner barn undervisning hemma, en fördubbling på tio år.


Regeringens politik får kritik även av de egna ungdomsförbunden, som radar upp flera undersökningar som visar entydiga resultat att hemundervisade barn lär sig minst lika mycket – ofta påtagligt mer. Barnen faller inte efter i faktakunskaper, analysförmåga eller social kompetens utan klarar sig tvärtom bättre än sina kamrater.


Många påpekar också att Sverige med den nya lagen bryter mot Europakonventionens första tillläggsprotokoll, artikel 2, som Sverige antog som lag 1995, som säger:


Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.


KÄLLOR:
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/nar-hem-och-skola-blir-ett_1271545.svd
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/maranata-undervisning-stoppas_1110483.svd
http://www.hemundervisning.se/2011/09/jan-bjorklund-forbjuder-bra.html
http://www.varldenidag.se/nyhet/2011/07/13/De-flyr-den-nya-skollagen/
http://hemmaforaldrar.se/lat_dominic_komma_hem.htm
http://www.hemundervisning.se/2011/10/vi-fortsatter-trots-forbud.html
http://freesweden.net/leaving_home.html

Copyright © 2012 Vávra Suk - All Rights Reserved

Last updated on 15 January 2012