The Swedish Social Services


Ten Commandmentsby John Alvheim


Norwegian Member of Parliament for the Progressive Party (FrP)


Advice to citizens in their dealings with Norwegian Social Services (which are very similar to Swedish Social Services):


1. Shut up, everything you say will be used against you;


2. Immediately get in contact with an attorney/solicitor;


3. Get a psychologist even if you're healthy, you may need one [after Social Servives have finished with you];


4. Do not accept any help from Social Services because they will interpret that to mean that you can not manage your life;


5. Do not accept any offer from a Mothers' Home - it's not a helpful institution, but a monitoring centre;


6. Ask for written reasons for any decisions you may face;


7. Appeal all decisions [made by Social Services];


8. Do not accept any offer of placement in emergency foster care - you may never get your child back;


9. Remember that when Social Services talk about social assistance, what they really mean is state care or supervision;


10. If you need help, use friends and relatives - or manage on your own.

Swedish/Svenska
Tio bud till dem som kommer i socialtjänstens/barnevernets blickfång:


1. Håll käft, allt du säger kommer att användas emot dig;


2. Ta omedelbart kontakt med en advokat;


3. Skaffa en psykolog även om du är frisk, du kan ha behov av det;


4. Ta inte emot någon hjälp, det kommer att tolkas som att du inte klarar dig själv;


5. Ta inte emot erbjudande av plats på mödrahem: Det är inte en hjälpinstitution, utan en övervakningscentral;


6. Begär skriftlig motivering till alla beslut som du utsätts för;


7. Överklaga alla beslut;


8. Ta inte emot erbjudande av placering i jourfosterhem. Du får inte tillbaka barnet;


9. Kom ihåg att när socialtjänsten pratar om hjälpinsatser, så menar de i regel omhändertagande eller övervakning;


10. Behöver du hjälp, använd vänner och släktingar - eller klara dig själv.


Courtesy of nkmr.org/alvheims_tio_bud.htm and reproduced with thanks

Copyright © 2009-2010 C.C.M.Warren, M.A.(Oxon) - All Rights Reserved

Last updated on 11 December 2010