Internationellt upprop

för Sveriges

hemundervisare

International Protest Over

Sweden's Homeschoolersby Josefin Lilja


17 February 2012


Det internationella nätverket för hemundervisning, HSLDA, manar till upprop för Sverige. Den svenska lagen är för hård, tycker man. Genom att ringa och mejla till svenska ambassader vill man visa sitt misstycke.


Hemundervisare världen över uppmanas att öppet visa sitt missnöje för den svenska skollagen. Initiativet till uppropet kommer från svenskt håll.


"Svenska hemundervisare har uttryckligen bett sina kollegor runt om i världen att kontakta svenska tjänstemän. Sverige fortsätter på en mörk väg av totalitarism i utbildningen" skriver man på hemsidan.


På hemsidan finns också exempel på familjer i Sverige som fått olika typer av repressalier efter att de trotsat lagen. Ordförande för den nationella motsvarigheten, Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige, Jonas Himmelstrand, uttrycker också en önskan om stöd.


    "Snälla, skriv till den svenska ambassaden i ditt land för vår räkning och ange att det är ett misstag att jämställa kravet på grundskola med obligatorisk skolgång."


Dagen har tidigare skrivit om familjen Himmelstrand i Uppsala som hemundervisat sina barn under många år och hur de nyligen fick ett vite på 180000 kronor om det inte upphörde. I stället för att gå med på kravet har familjen valt att emigrera till Åland.


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=298174


Copyright © 2012 Josefin Lilja - All Rights Reserved

Last updated on 19 February 2012