Hemundervisande

föräldrar lämnar Sverige

- skandal!

Homeschooling Parents Leave

Sweden - Scandal!by Annelie Enochson
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Göteborg


13 February 2012


Idag nåddes jag av denna information och detta pressmeddelande. Ännu en svensk familj emmigrerar till Åland för att de inte får hemundervisa i Sverige....vart är vi på väg?


Skollagen ändrardes för något år sedan till att föräldrar måste ha "synnerliga skäl" för att hemundervisa sina barn. Detta har tolkats så att normala föräldrar inte kan få hemundervisa sina barn om det inte finns ytterst speciella omständigheter. I våra grannländer får föräldrar hemundervisa sina barn utan varken synnerliga eller särskilda skäl utan bara för att de vill och kan göra det. Självklart följs dessa barn upp av vanliga skolan och de har kontaktperson också i en vanlig skola.


Jag förstår inte varför att hemundervisa inte kan fungera i Sverige och varför man är så rädd för att föräldrar tar makten i egna händer. Jag har reagerat på detta ända sedan vi "skärpte" lagen och skrivit både artiklar och motioner om detta.


Följande står att läsa i pressmeddelandet:


    "Hemundervisning anses av FN som en giltig utbildningsform under konventionsbegreppet ”rätten till utbildning”. Hemundervisning är tillåten i majoriteten av världens demokratier. Tydligaste undantagen är Tyskland och dess skollag från 1938 samt idag även Sverige. Forskningen på hemundervisning visar på mycket goda resultat både akademiskt och socialt."


Som sagt...vart är Sverige på väg?


http://annelieenochson.blogspot.com/2012/02/hemundervisande-foraldrar-lamnar.html

Copyright © 2012 Annelie Enochson - All Rights Reserved

Last updated on 19 February 2012