”Vi är de enda i Sverige”

”We are the Only Ones in Sweden”by Vávra Suk


DISCLAIMER


The philosophical, political or religious views of authors published by FreeSweden.net (FSN) are entirely their own and not necessarily those of this website. FSN is an anti-fascist, anti-nazi, anti-communist, anti-Marxist, anti-totalitarian, anti-racist, anti-hate, pro-Sweden, pro-nation states, pro-Europe, pro-global community, pro-liberty, pro-freedom, pro-grassroots democracy, pro-pluralist, pro-human rights, pro-family, pro-homeschooling, libertarian website. FSN does not to date endorse any political party in Sweden.


Christopher Warren och hans familj har länge stridit för rätten att undervisa hemma. Idag är hans tre barn, två pojkar och en flicka, de enda i Sverige som inte tvingas gå till den vanliga skolan.


Christopher Warren är själv engelsman och hans fru är norska, men de valde för flera år sedan att bosätta sig i Sverige, närmare bestämt på landsbygden ett par mil utanför Arvika vid den norska gränsen. De har alltid sett det som självklart att undervisa sina barn själva, men i Sverige visade det sig svårare sagt än gjort.


På Christopher Warrens hemsida www.freesweden.net kan man följa familjens kamp för det man anser sig vara en självklar rättighet. ”Man kan alltid säga nej till en rättighet”, skriver Warren, ”men i det totalitära Sverige är rätten till skola i själva verket inte en medborgerlig rättighet utan en statlig rättighet”. Han jämför Sverige med den östtyska marxistdiktaturen där människor i praktiken är i statens våld.


Hans utdragna kamp har dock gett resultat – som den enda familjen i Sverige har han fått tillstånd till hemundervisning. I sin ansökan har han fokuserat på just pedagogiska skäl, som det lämnas utrymme för i den nya lagen, men det har å andra sidan andra familjer också gjort och ändå fått avslag. Själv tror han att det har spelat in att han undervisat professionellt i 30 år och till och med arbetat som rektor på en privatskola i tio år. Han har också en examen från Oxford, där han bland annat studerade biokemi. Ytterligare ett skäl som han angav var att han ville att barnen skulle undervisas på engelska eftersom inget av dem uttryckt en önskan att stanna i Sverige när de blir vuxna.


En annan anledning är också att han haft tur med val av kommun, ”Arvika kommun har de senaste åren i stort sett varit väldigt generös och vänlig mot oss”, skriver han. Kommunen måste dock lyda staten som lägger sig i allt fler områden.


Enligt honom så handlar det dock inte om att man måste vara professionell lärare för att kunna undervisa sina barn hemma, tvärtom tror han att nästan alla föräldrar är lämpliga för det.


Han uppger att en av huvudanledningarna till att han vill undervisa barnen hemma är för att undvika skolmiljön med våld, mobbning, alkohol, rökningen och knark som inte ens de svenska myndigheterna förnekar förekommer. Trots myndigheternas ansträngningar har skolsituationen inte förbättrats, snarare försämrats.


Hemma har Warren ett brett utbud av kvalificerad litteratur på alla nivåer – från lågstadiet ända till universitetsnivå. Själv uppger han att det rör sig om 7 000 titlar. Undervisningen kompletteras med skolfilmer och med hjälp av dator. På de nationella proven har barnen inga problem att få godkänt.


Barnen tvingas att besöka skolan i Arvika kommun några dagar i månaden. Kommunen anser att det finns undervisning som de inte kan tillgodogöra sig annars.


Inför beslutet i riksdagen skrev Warren 2009 en omfattande rapport ”The Warren Report – An Independent Study and Critique of the Swedish Government’s Proposed New Legislation on Homeschooling” som han sände till politikerna och Utbildningsdepartementet. Där går han på ett vetenskapligt sätt igenom situationen i flera jämförbara länder, reder ut de pedagogiska och juridiska förutsättningarna för hemundervisning och skissar möjliga skräckscenarion, bland annat med politiska flyktingar som tvingas emigrera från Sverige, ifall lagen går igenom.


Ett av de exempel han tar upp är problem i den brittiska skolan, där undersökningar visar att 450 000 barn mobbas varje vecka, 360 000 barn skadar sig varje år, 16 barn begår självmord till följd av mobbing varje år och att var sjätte barn som går ut grundskolan inte kan läsa eller skriva.


Rapporten, som också finns på www.freesweden.net, verkar dock inte ha haft någon effekt på de svenska politikerna.


5 frågor till Christopher Warren


SVT ställde fem frågor till Christopher Warren inför en planerad intervju. Inslaget sändes aldrig, i sista stund ställdes intervjun in. Vi kan bara spekulera om orsakerna till att man inte ville ge hans syn publicitet. Warren publicerade dock sina svar på internet och här följer ett sammandrag.


1. Varför undervisar du dina barn hemma?
Jag vill ge dem den bästa möjliga utbildningen i den tryggaste och lyckligaste miljön där de trivs och kan växa. Det finns både akademiska och sociala anledningar. Jag tror att skolan dödar kreativiteten i stället för att utveckla den. Jag håller inte med utbildningsminister Jan Björklund som hävdar att lärare inte ska vara mer än hjärnkirurger vars jobb det är att programmera barn som robotar att tänka på bara ett sätt.


2. Hur länge har du undervisat barnen hemma?
Sedan de föddes, det vill säga de senaste 16 åren, jag anser att man lär hela livet. Om du menar hemskola så har vi gjort det i tio år.


3. Fungera hemundervisning?
Absolut. Min äldste son gick klart nian förra året och klarade nationella proven, vilket bevisar att det går även i Sverige. Mina barn älskar att lära sig saker på grund av den här miljön. Dessutom har miljoner barn undervisats så här världen över i decennier och är extremt framgångsrika, vilket akademiska studier visat. Jan Björklund vet inte vad han talar om.


4. Vad anser du om den nya skollagen?
Den är olaglig med hänsyn till de internationella avtal Sverige ingått som garanterar frihet vad gäller utbildning och föräldrars val. Detta är omaskerad totalitarism. Utbildningsministern har vägrat att tala ens med oss under hela utredningstiden, så mycket för deras vallöfte om öppenhet!


5. Kommer du att flytta från Sverige när lagen träder i kraft?
Den nya lagen tillåter åtminstone hemundervisning under mycket speciella omständigheter, och jag kommer att ansöka igen och anföra en mängd ”speciella omständigheter”, inte minst det faktum att ”lagen” är illegal.


Utbildningen i Sverige håller på att strypas, och att bara putsa fasaden på det gamla misslyckade systemet kommer inte att hjälpa. Ramen måste bort, fönstren måste öppnas och släppa in ny frisk luft. Regeringen måste låta föräldrar och lärare att själva bestämma sina pedagogiska metoder, som man gör i Finland, och inte överlåta besluten till gamla militärer utan erfarenhet inom fältet som Björklund.


KÄLLOR:
http://freesweden.net/HSCCMW.html
http://freesweden.net/arvika_kommun.html
http://freesweden.net/5Questions.html

Copyright © 2012 Vávra Suk - All Rights Reserved

Last updated on 15 January 2012