Tvåspråkiga barn halkar efter

Bilingual Children Fall Behind
Stockholm - Tvåspråkiga barn ligger på samma eller något högre nivå än sina jämnåriga när de börjar skolan, men halkar efter högre upp i årskurserna, visar en studie vid Örebro universitet. Studien har gjorts på barn i åldrarna 7-12. Barnen med ett språk utvecklades snabbare och byggde upp ett större ordförråd än de tvåspråkiga. Tvåspråkiga barn som fick hemspråksundervisning klarade sig dock bättre.


Sydsvenskan, 25 mars 2011
Stockholm - Bilingual children are at the same or a higher level as their age group when they begin at school, but lag behind after they progress up to the higher grades, a study at Örebro University shows. The study was made on children in the 7-12 year age group. Children with a single language grow faster and build up a greater vocabulary than bilingual students. Bilingual children who received home language teaching managed much better.


Sydsvenskan, 25 March 2011


References


[1] Reza Kormi-Nouri, Tvåspråkighet – hjälp eller stjälp? Bilingualism: Language and Cognition, Örebro Universitet

Copyright © 2011 Sydsvenskan - All Rights Reserved

Last updated on 25 March 2011